Muhtemel Konu Başlıkları:

Dijitalleşme ve Din;
Sosyal Medya Kullanımının Problemleri;
Medya ve Gençlerin İslam Algısı;
Dijital Paranın İslam’daki Yeri;
Yapay Zekâ;
Kapitalizm, Modernizm ve Sekülerizm gibi Akımların Etkileri;
Modernizm ve Din;
Kur’an İslam’ı;
Günümüz İnanç Problemleri;
Özgürlük-Kader;
Anlam Arayışı;
Gençlerin Deizm ve Ateizme Yönelmeleri;
Gençlerde İslami Kimlik ve Kimlik Krizi;
Günümüz Ahlak Problemleri;
Din, Değer Eğitimi ve Gençlerin Tutumu;
Eğitim Sistemi ve Gençlerin İslami Eğitimi;
Gençlerin İslam’a Bakışı ve Değişen Değerler;
Geleneksel Din Anlayışının Günümüze Taşınması;
Yeni Dini Hareketler;
Temel İnsan Hakları;
Dinin Günümüz İnsan Hayatındaki Yeri;
Edebî-Tasavvufî Metinlerin Güncel Problemlere Yaklaşımı;

NOT: Katılımcıların teklif edecekleri özgün konu başlıkları da dikkate alınacaktır.