Sempozyum Muhtemel konu Başlıkları

Dijitalleşme ve Din
Sosyal Medya Kullanımının Problemleri
Medya ve Gençlerin İslam Algısı
Dijital Paranın İslam’daki Yeri
Yapay Zekâ
Kapitalizm, Modernizm ve Sekülerizm gibi Akımların Etkileri
Modernizm ve Din
Kur’an İslam’ı
Günümüz İnanç Problemleri
Özgürlük-Kader
Anlam Arayışı
Gençlerin Deizm ve Ateizme Yönelmeleri
Gençlerde İslami Kimlik ve Kimlik Krizi
Günümüz Ahlak Problemleri
Din, Değer Eğitimi ve Gençlerin Tutumu
Eğitim Sistemi ve Gençlerin İslami Eğitimi
Gençlerin İslam’a Bakışı ve Değişen Değerler
Geleneksel Din Anlayışının Günümüze Taşınması
Yeni Dini Hareketler
Temel İnsan Hakları
Dinin Günümüz İnsan Hayatındaki Yeri
Edebî-Tasavvufî Metinlerin Güncel Problemlere Yaklaşımı
Not: Katılımcıların teklif edecekleri özgün konu başlıkları da dikkate alınacaktır.

Sempozyum hakkında
Sempozyum Muhtemel konu Başlıkları
 • Katılım Kuralları

  - Dil, Din, Düşünce ve Yorum Sempozyumu İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde her yıl düzenlenecek olup bu yıl “Güncel Dini Meseleler ve Çözüm Önerileri” temasıyla yapılacaktır. 

  - Sempozyum ÜAK Doçentlik kriterlerine göre uluslararası, Akademik teşvik kriterlerine göre ulusal düzeydedir.

  - Sempozyum en az doktora öğrencisi düzeyinde akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. Bütün katılımcıların, sempozyum takviminde belirlenen sürelere riayet etmesi gerekmektedir.

  - Bildirinin amaç, yöntem, kaynak ve muhtemel sonuçlarını içeren özetinin 200-350 kelime aralığında ifade edilmesi ve Bu Linkten  24 Mayıs 2024 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

  - Tam metin bildirilerin 3500 ile 9000 kelime aralığında hazırlanmış olması ve daha önce başka bir yerde yazılı veya sözlü olarak sunulmamış olması gerekmektedir.

  - Tebliğlerin özetleri, özet kitapçığında yayınlanacak; editör sürecinden geçtikten sonra kabul edilen tam metin bildiriler ise uluslararası statüdeki bir yayınevi tarafından kitap bölümü olarak yayınlanacaktır.

  - Tebliğlerin, özgün ve araştırma mahsulü olması, başka eserlerden alıntı olmaması, herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve yayınlanmaya uygun biçimde gönderilmesi gerekmektedir.

  - Sempozyum Yüz yüze ve çevrimiçi olarak yapılacaktır. Yüz yüze katılım sağlayacak katılımcıların konaklama giderleri sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır. Ulaşım giderleri katılımcıya aittir. Aynı bildiriyi birden fazla yazarın hazırlaması durumunda sadece bir kişinin konaklama giderleri karşılanacaktır.

  - Bildiriler sempozyum web sayfasında yer alan tam metin yazım kurallarına uygun olarak ve sadece Türkçe hazırlanmalıdır.

 • Muhtemel Konu Başlıkları

  Dijitalleşme ve Din

  Sosyal Medya Kullanımının Problemleri

  Medya ve Gençlerin İslam Algısı

  Dijital Paranın İslam’daki Yeri

  Yapay Zekâ

  Kapitalizm, Modernizm ve Sekülerizm gibi Akımların Etkileri

  Modernizm ve Din

  Kur’an İslam’ı

  Günümüz İnanç Problemleri

  Özgürlük-Kader

  Anlam Arayışı

  Gençlerin Deizm ve Ateizme Yönelmeleri

  Gençlerde İslami Kimlik ve Kimlik Krizi

  Günümüz Ahlak Problemleri

  Din, Değer Eğitimi ve Gençlerin Tutumu

  Eğitim Sistemi ve Gençlerin İslami Eğitimi

  Gençlerin İslam’a Bakışı ve Değişen Değerler

  Geleneksel Din Anlayışının Günümüze Taşınması

  Yeni Dini Hareketler

  Temel İnsan Hakları

  Dinin Günümüz İnsan Hayatındaki Yeri

  Edebî-Tasavvufî Metinlerin Güncel Problemlere Yaklaşımı

 • Önemli Tarihler

  - Özet Gönderim Son Tarihi: 24 Mayıs 2024
  - Kabul Edilen Özet ilan tarihi: 10 Haziran 2024
  - Tam Metinlerin Son Gönderim Tarihi: 20 Eylül 2024
  - Özetlerin Yayımlanma Tarihi: 11 Ekim 2024
  - Tam Metinlerin Yayım Tarihi: 15 Aralık 2024
  - Sempozyum Tarihi: 3 - 4 Ekim 2024

Saat

0

Online Konuşmacı

0

Yüzyüze Konuşmacı

0

Sponsor

0

İletişim Kurun

Mesaj Gönder

Herhangi bir sorunuz varsa veya sadece iletişime geçmek istiyorsanız, aşağıdaki formu kullanın.